Tag Archive | Διεπιστημονικότητα

Η Διεπιστημονική Ερευνα στο ΑΠΘ Μοχλός Πνευματικής & Οικονομικής Ανάπτυξης

Γράφει ο Στέργιος Λογοθετίδης, καθηγητής στο τμήμα Φυσικής της σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης

Αναδημοσίευση από ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Η ταχύτατη ανάπτυξη των επιστημών και των νέων τεχνολογιών και η παγκοσμιοποίηση αλλάζουν τον τρόπο της επικοινωνίας, της εκπαίδευσης και της ερευνητικής διαδικασίας. Ο συνδυασμός αυτών των αλλαγών οδήγησε τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη της διεπιστημονικής προσέγγισης της έρευνας και έκανε επιτακτική την ανάγκη διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ των διαφορετικών επιστημών (φυσικής, χημείας, βιολογίας, μηχανικής, ιατρικής, αρχαιολογίας κ.ά.).

Είναι φανερό πως περνάμε από το μοντέλο της ατομικής ή προσωπικής έρευνας ή της έρευνας των μικρών εργαστηρίων σε αυτό της ομαδικής προσπάθειας μεταξύ διαφορετικών ερευνητικών ομάδων σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Ωστόσο μέχρι στιγμής σημειώνεται έλλειψη κατάλληλου οργανωτικού πλαισίου και χρηματοδότησης, παράγοντες που είναι απαραίτητοι για τον συντονισμό, την ενίσχυση και τη χάραξη πορείας, προς την οποία η συνεργασία μεταξύ των επιστημών θα γίνει αποτελεσματικότερη. Στην υλοποίηση αυτών των στόχων μόνο η διοίκηση του πανεπιστημίου, η περιφέρεια ή το υπουργείο Παιδείας μπορούν να συμβάλλουν.

Στο ΑΠΘ, αν και τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση του αριθμού των μεταπτυχιακών προγραμμάτων που οργανώνονται γύρω από την έννοια της διεπιστημονικότητας, φαίνεται πως ακόμη επικρατεί μια τάση απομόνωσης και έλλειψης διαλόγου ανάμεσα σε τμήματα, εργαστήρια και ερευνητικές ομάδες. Στην πράξη είναι πλέον ώρα να σκεφτούμε πώς η διεπιστημονική συνεργασία μπορεί να αξιοποιηθεί και να εφαρμοστεί ακόμη και στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρουμε στους φοιτητές μας. Η συζήτηση αυτή έχει αρχίσει εδώ και αρκετά χρόνια στη σχολή Θετικών Επιστημών και θέλω να πιστεύω πως σύντομα θα προχωρήσουμε στην υλοποίησή της.

Η δημιουργία νέων γνωστικών αντικειμένων, στα οποία το πανεπιστήμιο καλείται να ανταποκριθεί, απαιτεί αντίστοιχα και τη δημιουργία νέων προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας μας. Στα νέα αυτά προγράμματα σπουδών θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η θέση του ελληνικού πανεπιστημίου στο διεθνές περιβάλλον, η ταχύτητα των παρατηρούμενων αλλαγών και οι πρακτικές ανάγκες των φοιτητών. Οι φοιτητές ακολουθούν συχνά ένα μη ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών, που δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις, με αποτέλεσμα να μην αναπτύσσουν κριτική σκέψη, δημιουργικότητα και αυτονομία.

Επίσης, οι διεπιστημονικές συνεργασίες εντός των πανεπιστημίων αποτελούν έναν τρόπο εξοικονόμησης κονδυλίων με τη συγκρότηση κεντρικών ερευνητικών υποδομών και δράσεων, στις οποίες οι πανεπιστημιακοί ερευνητές θα μπορούν να έχουν πρόσβαση και να τις αξιοποιούν κατάλληλα. Αυτή τη στιγμή στο ΑΠΘ υπάρχουν ερευνητικές υποδομές, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πολύ πιο αποτελεσματικά για τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του ιδρύματος. Φυσικά τα παραπάνω προϋποθέτουν την καλύτερη κεντρική οργάνωση και υποστήριξη για τον συντονισμό του ερευνητικού έργου και τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων των περίπου 250 διάσπαρτων και μεμονωμένων εργαστηρίων στο ΑΠΘ.

Πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκε στο ΑΠΘ η ίδρυση του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ), το όποιο στοχεύει να δώσει λύσεις σε πολλά από τα παραπάνω ζητήματα και να δημιουργήσει προσδοκίες γρήγορης ανάπτυξης στην περιοχή μας. Η οργάνωσή και η λειτουργία του όμως απαιτούν σοβαρές ενέργειες και πρωτοβουλίες από τις επόμενες πρυτανικές αρχές, καθώς θα πρέπει να εκπονηθεί ο εσωτερικός κανονισμός, να χωροθετηθεί και να συνταχθεί η κτιριολογική μελέτη. Βεβαίως το σημαντικότερο όλων είναι να εξασφαλισθεί η χρηματοδότηση για τις κτιριακές και τις εργαστηριακές υποδομές του ΚΕΔΕΚ με ποσό που θα πλησιάζει τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Η συζήτηση για τη διεπιστημονικότητα οφείλει να έχει ως γνώμονα την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. O όρος δεν πρέπει να μένει χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα και περιεχόμενο, αντιθέτως πρέπει να αποτελέσει τη βασική αρχή που θα επιτρέψει στο πανεπιστήμιο να διαφυλάξει τον δημόσιο χαρακτήρα του και να παρουσιάσει γόνιμες και δημιουργικές λύσεις για την ελληνική κοινωνία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το διεπιστημονικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο ΑΠΘ “Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες”, που ξεκίνησε το 2002 και έχει δημιουργήσει μια δυναμική πλατφόρμα από επιπλέον δράσεις που συνδέονται με την εκπαίδευση εκατοντάδων μεταπτυχιακών σπουδαστών από διάφορα τμήματα (φυσικής, χημείας, βιολογίας, χημικών μηχανικών, ιατρικής κτλ.), την έρευνα και υποστήριξη δεκάδων υποψηφίων διδακτόρων, την ετήσια οργάνωση στη Θεσσαλονίκη δύο διεθνών συνεδρίων με σχετικά αντικείμενα, τη δικτύωση 200 ερευνητικών εργαστηρίων σε τοπικό και διεθνές επίπεδο και την πληθώρα των εφαρμογών. Στόχος μας λοιπόν είναι η διεκδίκηση περισσότερων κονδυλίων από την πολιτεία και την Ευρωπαϊκή  Ένωση προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, διότι η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της μπορεί να αποτελέσει βασική πηγή δημιουργίας πνευματικού και οικονομικού πλούτου για μια χώρα με τα δεδομένα και το μέγεθος της Ελλάδος.

Τέλος, η ενίσχυση της διεπιστημονικότητας πρέπει να συνδυάζεται με τη διάχυση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς την κοινωνία, καθώς μπορούν να συμβάλλουν στην πνευματική και οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. Η ενίσχυση της έρευνας, η δημιουργία τεχνογνωσίας και η αξιοποίησή τους στην Ελλάδα είναι απαραίτητα στοιχεία για τη μελλοντική της πορεία. Τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα έχουν ανάγκη μια σταθερή μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη πολιτική ενίσχυσης της έρευνας, ενώ είναι απαραίτητη και επιβάλλεται να επιτευχθεί η διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων που δαπανώνται για αυτήν.

Advertisements

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Κάνουν όνειρα μέσω νανοτεχνολογίας

Κτίρια φτιαγμένα με έξυπνα υλικά που εξοικονομούν ενέργεια, καθαριστικά που μπορούν να απομακρύνουν οποιαδήποτε βρομιά από οποιοδήποτε υλικό, ειδικά υλικά που χρησιμοποιούνται σε λεπτές εγχειρήσεις καρδιάς και απορροφώνται από τον ανθρώπινο οργανισμό, φάρμακα που ενσωματώνονται στον ανθρώπινο ιστό εγχύοντας συγκεκριμένη δόση φαρμακευτικής ουσίας, ζελατίνες που διατηρούν τα τρόφιμα ολόφρεσκα απομακρύνοντας κάθε βλαβερή ουσία ή μικροοργανισμό, ακόμη και τεχνητά διαμάντια είναι μερικά από τα επιτεύγματα του νέου κόσμου της νανοτεχνολογίας. Αυτόν τον κόσμο ερευνούν οι νέοι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΑΠΘ.

Της Στελίνας Μαργαριτίδου
Αναδημοσίευση από ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

“Έχω ασχοληθεί κατά βάση με τον τρόπο αλληλεπίδρασης των μορίων και τη δράση τους στον οργανισμό. Στο μεταπτυχιακό σκοπεύω να ασχοληθώ με αυτά σε πιο εξειδικευμένο επίπεδο. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι η σχεδίαση στοχευμένων φαρμάκων” λέει στη “ΜτΚ” ο Λευτέρης Βαβουλίδης, ο οποίος ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, στην Αλεξανδρούπολη. Δίπλα του η Σωτηρία Ράπτη θεωρεί ότι “μπορεί να κάνει ένα καλό μεταπτυχιακό στην πόλη της και όχι στο εξωτερικό”.
Οι 23 μεταπτυχιακοί φοιτητές του διεπιστημονικού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών “Νανοεπιστήμες και νανοτεχνολογίες – Ν&Ν” θεωρούν τους εαυτούς τους τυχερούς. Γιατί σε δύο χρόνια θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης χωρίς οι περισσότεροι να φύγουν από τη Θεσσαλονίκη. Αυτό, σε μια εποχή ιδιαίτερα δύσκολη οικονομικά, σημαίνει λιγότερα έξοδα.

ΑΠΕΙΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Η Nanophos είναι μία από τις ελληνικές εταιρείες που εμπορεύεται προϊόντα νανοτεχνολογίας. Δημιουργήθηκε από αποφοίτους του μεταπτυχιακού του ΑΠΘ και στοχεύει στη δημιουργία και διακίνηση προϊόντων καθαρισμού διαφόρων επιφανειών με τη βοήθεια της νανοτεχνολογίας.
Ο υπεύθυνος του διατμηματικού προγράμματος, πρόεδρος του τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ, Στέργιος Λογοθετίδης αναφέρεται στις νέες, άπειρες προκλήσεις της επιστήμης: “Η νανοτεχνολογία ουσιαστικά μας επιτρέπει σήμερα να ελέγχουμε τις κατασκευές, τις οικοδομές, τις υποδομές μας. Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα κτίριο, για παράδειγμα, δίνοντας στα υλικά από τα οποία αποτελείται όλες τις ιδιότητες που εμείς επιθυμούμε. Σε αυτή τη μεγάλη απαίτηση της σύγχρονης κοινωνίας απαντά η νέα αυτή επιστήμη: Να φτιάξουμε τον κόσμο γύρω μας όπως εμείς θέλουμε. Τα νέα έξυπνα υλικά της νανοτεχνολογίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν παντού, δίνοντας λύσεις, για παράδειγμα, στην ιατρική με τη θεραπεία και την πρόληψη παθήσεων, στη φαρμακολογία με την κατασκευή φαρμάκων στοχευμένων για κάθε ασθενή ξεχωριστά, στα δομικά υλικά, που μπορούν να έχουν ιδιότητες θέρμανσης και ψύξης, στον τομέα της εναλλακτικής ενέργειας με την κατασκευή νέου τύπου φωτοβολταϊκών. Φέτος έγιναν 59 αιτήσεις και πήραμε 23 άτομα. Στην πλειοψηφία τους οι μεταπτυχιακοί είναι απόφοιτοι του Φυσικού τμήματος, ενώ ακολουθούν απόφοιτοι Ιατρικής, Βιολογίας, του Γενικού τμήματος της Πολυτεχνικής σχολής του ΑΠΘ, του Χημικού, σχολών ΤΕΙ, ενώ φέτος έχουμε μεταπτυχιακούς και από το τμήμα Γεωλογίας. Αυτό αποδεικνύει τη διεπιστημονική προσέγγιση που γίνεται συγκεκριμένα στις κατευθύνσεις: τεχνολογία λεπτών υμενίων & νανοτεχνολογία, νανομηχανική και νανοϋλικά, νανοβιοτεχνολογία”.
Αυτό το ευρύ πεδίο επιστημονικής έρευνας ενθουσίασε τον Κωνσταντίνο Τσαούση, απόφοιτο της Ιατρικής σχολής του ΑΠΘ, ο οποίος ήδη έχει ολοκληρώσει ένα μεταπτυχιακό: “Η νανοτεχνολογία δημιουργεί νέους ορίζοντες στην έρευνα. Η εφαρμοσμένη νανοτεχνολογία βρίσκει πρόσφορο έδαφος σε όλους τους τομείς της ιατρικής επιστήμης. Για παράδειγμα, στην οφθαλμολογία, στην οποία θα ειδικευτώ, η νανοτεχνολογία πλέον παίζει σημαντικό ρόλο. Με τη βοήθεια της νανοτεχνολογίας οι οφθαλμολογικές σταγόνες έχουν μεγαλύτερη απορροφητικότητα, ενώ νανοτεχνολογικά υλικά χρησιμοποιούνται πλέον και μέσα στα κρύσταλλα γυαλιών”.

ΑΠΟ ΤΟ 2003
Το διατμηματικό μεταπτυχιακό ξεκίνησε το 2003 και θεωρείται νέο.  Ίσως γι’ αυτό αυξάνεται όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον των φοιτητών γι’ αυτό. “Το επίπεδο σπουδών, όπως έμαθα, είναι υψηλό. Εγώ που τελείωσα το Φυσικό αισθάνομαι ότι είμαι σε οικείο περιβάλλον. Θέλω να ασχοληθώ με δομικά νανοϋλικά για την κατασκευή σπιτιών. Η απορρόφηση των αποφοίτων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό είναι πολύ μεγάλη και αυτό με κάνει και αισιοδοξώ”, λέει η Άννα Κουμάρα, ενώ η Σωτηρία Ράπτη προσθέτει: “Εγώ είχα σκεφτεί πολύ σοβαρά να φύγω για μεταπτυχιακές σπουδές έξω. Πιστεύω όμως ότι ένα καλό μεταπτυχιακό στο ΑΠΘ μπορεί να σου εξασφαλίσει τα ίδια, αν όχι περισσότερα, εφόδια”.

Φάρμακο με νανοϋλικά σταματά την αιμορραγία

ΕΙΔΙΚΟ ΣΠΡΕΙ με νανοϋλικά, το οποίο κυκλοφορεί ήδη στην αγορά των ΗΠΑ και αναμένεται να φτάσει και στη χώρα μας, σταματά μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου την αιμορραγία.

Επίσης, στην επόμενη τριετία οι επιστήμονες θα είναι σε θέση να δώσουν οριστική λύση στο θέμα της μεταμόσχευσης νεφρών, καθώς ήδη έχουν κατασκευαστεί τα πρώτα τεχνητά όργανα. Τα τεχνητά νεφρά, που δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια της νανοτεχνολογίας μετά τη συνεργασία επιστημόνων του πανεπιστημίου του Ράκερς στην πολιτεία της Νέας Υόρκης και του πανεπιστημίου της Σιγκαπούρης, έχουν ήδη προχωρήσει πειραματικά και τα πρώτα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Όπως εξηγεί ο καθηγητής Τεχνολογίας και Επιστήμης Υλικών του πανεπιστημίου Ράκερς Θωμάς Τσακαλάκος, σε δύο με τρία χρόνια θα μπορούν να γίνουν οι πρώτες μεταμοσχεύσεις με τεχνητά νεφρά αλλά και να ανακουφιστούν εκατομμύρια νεφροπαθείς σε όλο τον κόσμο!

Ο καθηγητής αναφέρθηκε και στην εφαρμογή νέων υλικών που υιοθετούν ιδιότητες του μετάλλου αλλά και του κεραμικού ταυτόχρονα. Ήδη τα νανοϋλικά χρησιμοποιούνται στα πλοία του αμερικανικού ναυτικού, μειώνοντας αισθητά τις αλλοιώσεις και τις διαβρώσεις στα σκάφη.

Μιλώντας στη διάρκεια του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου στις Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες, που πραγματοποιείται στο ΑΠΘ μέχρι και τις 18 Ιουλίου, ο καθηγητής Θωμάς Τσακαλάκος αναφέρθηκε και στην επαναστατική μέθοδο που ήδη εφαρμόζεται στις ΗΠΑ και αναμένεται να κυριαρχήσει στην παγκόσμια αγορά. Πρόκειται για ένα ειδικό σπρέι, από το οποίο ψεκάζονται νανοσωματίδια που σταματούν σε κλάσματα δευτερολέπτου την αιμορραγία του ασθενούς!

Ακόμη μία επαναστατική εφαρμογή των νανοσωματιδίων, για την οποία έγινε αναφορά στη διάρκεια του συνεδρίου, είναι η επαναφορά των νεκρών ιστών της καρδιάς.

Όπως εξηγούν έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού που παίρνουν μέρος στα πειράματα ” με τη χρήση νανοσωματιδίων και της κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής υπάρχει η δυνατότητα ολικής επαναφοράς των νεκρών ιστών στην περίπτωση μιας καρδιακής προσβολής, αφού είναι γνωστό ότι ορισμένες φορές σε ανάλογες περιπτώσεις καταστρέφεται το 30% των ιστών της καρδιάς”.

“Η έρευνά μας εντοπίζεται στη δημιουργία υλικών, νανοϋλικών. Από αυτά κατασκευάζουμε “οχήματα”, τα οποία στοχεύουν σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος εκχύοντας φαρμακευτικές ουσίες. Με τη χρήση νανοσωματιδίων και σωματιδίων χρυσού στοχεύουμε με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα τα καρκινικά κύτταρα, χωρίς να δημιουργούμε προβλήματα στον ανθρώπινο οργανισμό”, τονίζει ο κ. Τσακαλάκος.

Παραγωγή φωτός

“Η νανοτεχνολογία αναμένεται να αλλάξει τα επόμενα χρόνια τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μας, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η καθημερινότητά μας”, τονίζει στη “Μ” ο διοργανωτής του συνεδρίου, υπεύθυνος του Εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας και πρόεδρος του τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ Στέργιος Λογοθετίδης.

Ήδη η ερευνητική ομάδα του ΑΠΘ εργάζεται πάνω σε νέες τεχνολογίες παραγωγής φωτός από νανοϋλικά! “Πρόκειται για μια νέα τεχνολογία που βασίζεται στους ανόργανους ημιαγωγούς όπως το πυρίτιο. Στην ουσία προσπαθούμε να δημιουργήσουμε βιολογικά υλικά που θα μοιάζουν με τα πολυμερή και τα οποία θα παράγουν φως. Η νέα αυτή τεχνολογία, η οποία θα αλλάξει ακόμη και την αισθητική μας άποψη για το φωτισμό στους εσωτερικούς χώρους, βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο αλλά αναμένεται να βρει το δρόμο της στην αγορά μέχρι το 2010 και μέχρι το 2012 να είναι πλέον η χρήση τους διαδεδομένη”, εξηγεί ο κ. Λογοθετίδης.

Εμπορική προοπτική

Το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για τη νανοτεχνολογία πρόκειται να χρηματοδοτήσει την έρευνα για τη νανοτεχνολογία σε όλη την Ευρώπη με το ποσό των 3,5 δισ. ευρώ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων νανοτεχνολογίας δαπανάται συνολικά το 2% του ΑΕΠ, ωστόσο, σύμφωνα με εκτιμήσεις, μέχρι το 2015 ο συνολικός τζίρος γύρω από τα προϊόντα της νανοτεχνολογίας και των νανοϋλικών αναμένεται να αγγίξει τα 3 τρισ. ευρώ. Αυτό και μόνο το γεγονός δείχνει ότι η ζήτηση της αγοράς για τα προϊόντα αυτής της νέας τεχνολογίας θα είναι μεγάλη.

Στα ζητήματα βιοηθικής που προκύπτουν από την ευρύτατη διάδοση της νανοτεχνολογίας αλλά και στους φόβους των επιστημόνων για τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των νανοϋλικών αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ο Γ. Καταλαγιαρανάκης, υπεύθυνος των ερευνητικών προγραμμάτων της Ε.Ε.” Οι δοκιμές που γίνονται στα ζώα, η προστασία του περιβάλλοντος αλλά και των χρηστών από τα νανοϋλικά όπως και το ποιοι τελικά μπορούν να αντεπεξέλθουν στο κόστος των νέων μεθόδων είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων”, δήλωσε ο κ. Καταλαγιαρανάκης.

Νανοϋλικά θα προστατεύουν μνημεία

Το Διαγνωστικό Κέντρο Έργων Τέχνης “Ορμύλια” σε συνεργασία με το ΑΠΘ και το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας δημιουργεί ένα πρωτοποριακό υλικό για την προστασία των αρχαιολογικών μνημείων και έργων τέχνης.

Η έρευνα επικεντρώνεται στη δημιουργία οργανικής επίστρωσης με νανοσωματίδια, η οποία θα παρέχει υψηλή προστασία στα μνημεία από τη βροχή -βασικός παράγοντας διάβρωσης- χωρίς να διαταράσσει την “ισορροπία” τους.

“Πρόκειται για ένα φθηνό και εύχρηστο υλικό, που περιέχει νανοϋλικά και απλώνεται με σπρέι, δημιουργώντας μία ομπρέλα προστασίας στα μνημεία, χωρίς να επιφέρει αλλοιώσεις για παράδειγμα στο χρώμα τους”, ανέφερε ο εκπρόσωπος της “Ορμύλιας” Γιάννης Καραπαναγιώτης.

Το υλικό έχει δοκιμαστεί σχεδόν σε όλα τα υλικά (μάρμαρο, τσιμέντο, τοίχους, ξύλο, υφάσματα) με τα ίδια αποτελέσματα, ωστόσο η ασφαλής χρήση του αναμένεται να επιβεβαιωθεί με το πέρας της έρευνας, σε περίπου δύο χρόνια. Ερευνώνται εξάλλου η προστασία που προσφέρει το υλικό από την ηλιακή ακτινοβολία και η δυνατότητα αφαίρεσής του.

Δημιουργία Οργάνων

Σε 5-10 χρόνια η νανοτεχνολογία θα καταργήσει τις μεταμοσχεύσεις οργάνων. Τεχνητά όργανα, που θα κατασκευάζονται στα εργαστήρια, θα μπορούν να αντικαταστήσουν τα όργανα που παρουσιάζουν ανεπανόρθωτες βλάβες ή να τις αποκαθιστούν.

Ηδη βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο η κατασκευή τεχνητού νεφρού από νανοϋλικά. Αυτό ανακοίνωσε χθες ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Ρούτγκερς των ΗΠΑ, Θωμάς Τσακαλάκος, στο 4ο Διεθνές Συνέδριο Νανοεπιστημών και Νανοτεχνολογίας, που ξεκίνησε χθες στο ΑΠΘ, υπό τη διοργάνωση του Τμήματος Φυσικής και του εργαστηρίου Λεπτών Υμενίων-Νανοσυστημάτων και Νανομετρίας.

Σύμφωνα με τον Θ. Τσακαλάκο, η ιατρική είναι ο κυριότερος τομέας στον οποίο έχει στραφεί η έρευνα της νανοτεχνολογίας. Πειράματα γίνονται πάνω σε νανοσωματίδια χρυσού, για τη καταστροφή των καρκινικών κυττάρων και τη θεραπεία του καρκίνου, ενώ νανοϋλικά θα μπορούν να επαναφέρουν τη λειτουργία της καρδιάς έπειτα από καρδιακή προσβολή, από την οποία καταστρέφεται περίπου το 30% των ιστών της.

Ο Θ. Τσακαλάκος υπογράμμισε το πολύ καλό επίπεδο των Ελλήνων επιστημόνων, αλλά επισήμανε ότι η έρευνα απαιτεί επενδύσεις.

Αναλόγως τοποθετήθηκε και ο υπεύθυνος Ερευνητικών Προγραμμάτων της Ε.Ε., Γιώργος Καταλαγαριανάκης. Οπως είπε, η χρηματοδότηση για τις νανοεπιστήμες στην Ευρώπη αντιστοιχεί στο 2% του ΑΕΠ και γίνονται προσπάθειες να ανέλθει στο 3%, όπου βρίσκεται το αντίστοιχο ποσοστό των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας. Την ίδια στιγμή η Κίνα αποτελεί μια ταχέως ανερχόμενη δύναμη με ανθρώπινο δυναμικό, σημαντική χρηματοδότηση και εξαιρετική ικανότητα διοίκησης. Στην Ευρώπη, υψηλή θέση στην έρευνα κατέχει η Φινλανδία με 4% του ΑΕΠ, ενώ Γερμανία και Βρετανία διαθέτουν τις περισσότερες εταιρείες που ασχολούνται με τη νανοτεχνολογία.

Στο 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο της Ε.Ε. προβλέπονται 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ για έρευνα στη νανοτεχνολογία, ενώ ώς το 2015 ο τζίρος από τη διακίνηση προϊόντων νανοτεχνολγίας αναμένεται να φτάσει στα 3 τρισεκατομμύρια ευρώ.

Στην έρευνα συμμετέχει και το ΑΠΘ με την παραγωγή φωτός από νανοϋλικά. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του Εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας και πρόεδρο του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ Στέργιο Λογοθετίδη, σκοπός είναι η δημιουργία νανοϋλικών που θα μοιάζουν με τα πολυμερή, τα οποία θα παράγουν φως. Τα αποτελέσματα αναμένονται το 2010. Μια άλλη πτυχή της έρευνας στο ΑΠΘ είναι τα εύκαμπτα οργανικά ηλεκτρονικά, όπως οι εύκαμπτες οθόνες, το ηλεκτρονικό χαρτί, οι αισθητήρες, αλλά και τα εύκαμπτα φωτοβολταϊκά συστήματα που μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική και τα οποία θα συμβάλουν ιδιαίτερα στην επίλυση του ενεργειακού προβλήματος.

4th International Conference on “Nanosciences & Nanotechnologies”

NN07 – 4th International Conference on “Nanosciences & Nanotechnologies”

16-18 July 2007

Thessaloniki, Greece

“NANOTECHNOLOGY and FUTURE MEDICAL APPLICATIONS”

3rd World Congress on”Quality in Clinical Practice”

“NANOTECHNOLOGY and FUTURE MEDICAL APPLICATIONS”