Tag Archive | Αγγελιοφόρος

Ο Ρόλος του ΑΠΘ στην Θεσσαλονίκη

“Ο Ρόλος του ΑΠΘ στην Θεσσαλονίκη”

Αναδημοσίευση από Εφημερίδα “Αγγελιοφόρος”, 14/02/2010.

Γράφει ο Στέργιος Λογοθετίδης, Καθηγητής του τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

Στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα με τις ραγδαίες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, το Πανεπιστήμιο διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στην εξέλιξη και την ευημερία κάθε κοινωνίας. Η έρευνα, η επιστήμη και η τεχνολογία, η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, η κουλτούρα και νοοτροπία που καλλιεργεί αποτελούν όχι μόνον την έκφραση και τον πλούτο του σύγχρονου Πανεπιστημίου, αλλά και τον μοχλό της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης κάθε τόπου.

Σε μια περίοδο, όπου το επιστημονικό και ερευνητικό επίπεδο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται με ταχύτατους ρυθμούς, οι συνθήκες στην Ελλάδα, και κυρίως η χρηματοδότηση της έρευνας και της παιδείας, βρίσκονται στο χειρότερο δυνατό σημείο. Το Πανεπιστήμιο μας βρίσκεται αντιμέτωπο με μια συστηματική δημόσια υπο-χρηματοδότηση, με την αμφισβήτηση της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης, με την συνεχή αδιαφορία των τοπικών αρχών και φορέων, και με το γεγονός ότι η ηγεσίες του ΑΠΘ τις τελευταίες δεκαετίες δεν κατάφεραν να κινητοποιήσουν τις δημιουργικές δυνάμεις της Πανεπιστημιακής κοινότητας, οδηγώντας το σε περιθωριοποίηση, αδιαφάνεια και μια ιδιότυπη εσωστρέφεια.

Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα να βιώνουμε την καθημερινή υποβάθμιση του μεγαλύτερου Ελληνικού Πανεπιστημίου, εξαιτίας της αδυναμίας αξιοποίησης ευκαιριών χωροταξικής ανάπτυξης, αποδιάρθρωσης των υπαρχουσών υποδομών, μηδαμινής δημιουργίας νέων εργαστηρίων – εγκαταστάσεων και σύγχρονου εξοπλισμού, υποβάθμισης της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του και της ποιότητας της καθημερινής μας ζωής, έλλειψης στρατηγικής διάχυσης και μεταφοράς στην κοινωνία της παραγόμενης γνώσης.

Οι συνέπειες όλων αυτών είναι όχι μόνον ανυπολόγιστες για το μέλλον των περίπου 12000 νέων επιστημόνων (πτυχιούχων, μεταπτυχιακών και διδακτόρων), που ετήσια αποφοιτούν από το ΑΠΘ, αλλά και δραματικά αρνητικές για την ανάπτυξη και πρόοδο της τοπικής και ελληνικής κοινωνίας, που στερείται την απαιτούμενη εξειδικευμένη γνώση των χιλιάδων αποφοίτων του και προτάσεων που θα βελτίωναν την καθημερινή μας ζωή. Η αύξηση των ερευνητικών κονδυλίων που εισρέουν στο Α.Π.Θ. σε συνδυασμό με την καλύτερη διαχείριση τους είναι απαραίτητη προκειμένου να διευκολυνθούν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και μεταδιδακτορικοί ερευνητές να προχωρήσουν την έρευνά τους αλλά και η παραγόμενη γνώση μπορεί να συμβάλλει στην οικονομική και πνευματική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής. Τέλος, σημαντική είναι η ανάπτυξη νέων δεσμών συνεργασίας με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα του Εξωτερικού καθώς και η ενδυνάμωση των ήδη υπαρχόντων συνεργασιών.

Βασικό κριτήριο αξιολόγησης του κύρους και της λειτουργίας του Πανεπιστημίου είναι το επίπεδο πολιτισμού, που παράγει και προάγει, καθώς και η προσφορά και ο βαθμός αλληλεπίδρασής με την κοινωνία. Η δράση προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να περιλαμβάνει την ανάπτυξη και ενίσχυση οργανωμένων πολιτιστικών παρεμβάσεων, όπως π.χ. η Ορχήστρα και η Φοιτητική Εβδομάδα, για την ανάδειξη του Πανεπιστημίου ως χώρου δημιουργίας γνώσης και παραγωγής πολιτισμού αλλά και η σύνδεσή του με τους Διεθνείς  θεσμούς της Θεσσαλονίκη όπως το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, η Φωτογραφική Biennale κ.α.

Η ανάδειξη της Θεσσαλονίκης, ως πόλου Επιστήμης – Έρευνας & Καινοτομίας και κέντρο Πολιτισμού και Τεχνών στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης δεν μπορεί να καθυστερήσει άλλο. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει σε αυτή την κατεύθυνση τόσο με τις υλικοτεχνικές υποδομές του όσο και με το τεράστιο ανθρώπινο δυναμικό του. Ο ρόλος που καλείται να παίξει το ΑΠΘ συνδέεται άμεσα με την διαμόρφωση και πρόοδο της κοινωνία του αύριο.

Advertisements

Το βάρος στη Νανοϊατρική δίνει το 6ο Διεθνές Συνέδριο στις Νανοεπιστήμες & Νανοτεχνολογίες

Αναδημοσίευση από Αγγελιοφόρο

Νανοτεχνολογία εναντίον αγγειακών παθήσεων

Αναδημοσίευση από Αγγελιοφόρο